Tel:0535-6962070;18562184358


                                同传报价(单位:元)按要求必须安排2人完成
                  中-英          中-日/韩/法/俄/德  中-其它小语种互译
     每小时      每天     每小时         每天    每小时     每天
1500-20007000-100001200-1400 7500-11000     待定     待定
备注:
★口译的工作时间为8小时/天/人,半天起算。超过8小时须另付加班费,加班费每小时按上述报价×150%计算(不包括同传)。
★外埠出差,客户负责翻译人员的交通与食宿费用
★若需口译服务,请提前3-10天预约,且告知您所需要的语种及对口译员的具体要求,我们会尽快给您答复。


网站技术支持: 烟台捷诚网络公司