Tel:0535-6962070;18562184358
                                                交替传译报价(单位:元/人/天)
              类型       英语      日/韩    小语种(德/法/意/俄)        外译外
 一般活动、展览、旅游   600-1000    700-1000     请联系本公司查询价格      价格面议
     技术交流、商务谈判   800-1200   800--1200
             中型会议       1400      1400
          大型国际会议       8000     12000
 


网站技术支持: 烟台捷诚网络公司