Tel:0535-6962070;18562184358


                                同传报价(单位:元)按要求必须安排2人完成
                  中-英          中-日/韩/法/俄/德          中-其它小语种互译
        每小时          每天        每小时         每天        每小时         每天
   1500-2000   7000-10000   1200-1400  7500-11000          待定         待定
备注:
★口译的工作时间为8小时/天/人,半天起算。超过8小时须另付加班费,加班费每小时按上述报价×150%计算(不包括同传)。
★外埠出差,客户负责翻译人员的交通与食宿费用
★若需口译服务,请提前3-10天预约,且告知您所需要的语种及对口译员的具体要求,我们会尽快给您答复。


网站技术支持: 烟台捷诚网络公司